Menu Zamknij

Oferta Edukacyjna 

Zajęcia edukacyjne(od Września 2018)
Zajęcia edukacyjne będziemy prowadzić od Września 2018, a ich tematy przedstawiają się następująco…
-Dźwięk dla każdego (klasy 0-III)
Podczas tych zajęć młodzi adepci sztuki muzycznej dowiadują się m.in Co to jest dźwięk i jak powstaje, gdzie i jak szukać dźwięków, czy pojedyncze dźwięki to już muzyka itd. Na koniec zajęć uczestnicy opowiadają własną historie muzyczną za pomocą instrumentów.
-Świat techniki ( klasy IV-VI)
W części pierwszej zajęć, grupa poznaje sylwetkę Laurensa Hammonda pod kątem wynalazków które stworzył. Przedstawiamy również proste zagadnienia z dziedziny elektrotechniki i jej wykorzystania w codziennym życiu. Część druga polega na własnoręcznym skonstruowaniu prostej lampki, która z pewnością ubogaci wnętrze niejednej dziecięcej sypialni. Po zajęciach wytworzone lampki grupa zabiera ze sobą na pamiątkę wizyty w naszym muzeum.
– Warsztat Muzyczny (klasy IV szkoły podstawowej do IV klasy liceum) Zajęcia na których, rozwijamy motorykę, koordynacje ruchową, uczymy współpracy w grupie,przełamujemy bariery, a to wszystko, przez naukę gry na instrumentach perkusyjnych.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych z organów hammonda, prowadzonych przez Jacka Klesyka. Wstęp Program teoretyczno-praktyczny dotyczący organów Hammonda ma na celu rozbudzenie w uczniach pasji, odkrycie podstaw budowy, barwy dźwięku, jej komponowania i umiejętności samodzielnego doboru rejestracji w zależności od rodzaju muzyki na nim wykonywanej.Ma on wyjaśnić praktycznie podstawowe zasady i metody samej gry na trzech manuałach.Ma również zachęcić do możliwości kontynuacji nauki poprzez podjęcie studiów w klasach organów na specjalności muzyka kościelna lub rozrywkowa. Specyfika nauki gry na organach stanowi bardzo dobry punkt wyjścia do studiów na innych kierunkach. Ze względu na związek bazowych umiejętności organistów z rozwijanymi później kwalifikacjami teoretycznymi i praktycznymi, oraz służącymi do realizacji tego odpowiednich technik wykonawczych bazujących na ergonomicznym użyciu aparatu wykonawczego.Program ten ma na celu wzbudzenie zainteresowania nauką innych kierunków – teorii muzyki, kompozycji, dyrygentury, reżyserii dźwięku lub edukacji muzycznej – głównie przez rozwijanie wrażliwości barwowej oraz zrozumienia struktur polifonicznych.Tak duża różnorodność wiedzy, nie tylko muzycznej ale i podstawowej technicznej w przygotowaniu do gry na organach Hammonda jest jedną z przyczyn, dla których niniejszy program podzielono, na etapy kształcenia.​ Cele kształcenia1. Zdobycie podstawowej wiedzy ogólno muzycznej.2. Umuzykalnienie i rozwój zainteresowań muzycznych.Programy : Program I stopnia – wykłady grupowe Przedstawienie instrumentów L. Hammonda w Muzeum L. Hammonda.Przeznaczony: dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów z profilem nauczania niezwiązanym z muzyką Program II stopnia – wykłady grupowe Przedstawienie instrumentów L. Hammonda w Muzeum L. Hammonda.Przeznaczony: dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów z profilem nauczania związanym z muzyką.Program III stopnia – wykłady grupowe Przedstawienie instrumentów L. Hammonda w Muzeum L. Hammonda.Przeznaczony: dla studentów z profilem nauczania związanym z muzyką. Studentów kontynuujących naukę po ukończeniu szkół muzycznych I i II stopnia.Program IV stopnia- wykłady indywidualne.Decydującą rolę w niniejszym programie nauczania odgrywa indywidualne podejście do ucznia. Wynika ono z natury samego instrumentu, jakim są organy Hammonda. Specyfika nauki gry na organach, nierozerwalnie związana z bogatym wachlarzem potrzebnych do właściwej interpretacji brzmień organów różnego typu oraz zazwyczaj brakiem dostępności wszystkich potrzebnych brzmień w procesie nauki, może stwarzać pewien problem, którego skutkiem często jest jednakowa interpretacja wszystkich dzieł przez ucznia. Dlatego też jednym z nadrzędnych celów kształcenia organisty powinno być wykształcenie już na poziomie szkoły średniej umiejętności samodzielnego doboru rejestracji, a także reakcji na brzmienie oraz korelacji sposobu artykulacji i zachowania się poszczególnych drawbarów w dobranych rejestracjach. Ma to decydujący wpływ na wzrastające umiejętności stylowej gry i registracji, jak również proces pogłębiania przez ucznia zrozumienia poszczególnych stylów organowych. Organista rozwija w ten sposób umiejętność szybkiej reakcji na barwę i jakość wydobywanego dźwięku, potrzebnej do wykształcenia kunsztu improwizacji.